Udbytte af programmet

Hvilken gavn har du af kræftprogrammet?

Kræftprogrammet imødekommer dine behov for støtte og vejledning. Du bliver guidet til at tage aktiv del i dit eget forløb og inspireret til at håndtere din sygdom på en helheds-orienteret måde, hvor du:

 • Bruger det bedste fra den lægevidenskabelige verden
 • Supplerer med relevant komplementær behandling
 • Aktiverer dine egne selvhelbredende kræfter ved hjælp af livsstilsændringer og selvhjælpsteknikker
 • Aktiverer ressourcerne i dine omgivelser

Kræftprogrammet kan hjælpe dig til:

 • At skaffe dig en klar og forståelig diagnose
 • At tackle og håndtere diagnosen og reaktionerne på den
 • At etablere et understøttende netværk
 • At finde information af høj kvalitet
 • At træffe gennemtænkte og kompetente behandlingsvalg og beslutninger
 • At forberede dig fysisk, psykisk og praktisk på de behandlinger, du vælger
 • At håndtere de forandringer diagnosen og behandlingen medfører
 • At forholde dig til symptom- og bivirkningskontrol
 • At forholde dig til din situation og de forskellige udfordringer, der er forbundet med den
 • At komme dig godt over din behandling og finde vejen frem – genskabe håb, livsvilje og motivation

Få din egen mentor tilknyttet
En Health Creation certificeret mentor kan tilbyde dig professional støtte, vejledning og opmuntring gennem programmet og hjælp til at fokusere. Du får følgeskab i dit forløb og således størst mulig kontinuitet, udvikling og udbytte.